Nederlandstalige musical

De musical verteld het ontstaan van het Leger des Heils van 1865 t/m 2010, in oude uniformen uit die tijd tot de moderne tijd van nu........met muziek, zang, tamboerijnen en acteren, dit alles gevormd tot een wervelde musical.....

 

Interview op Omroep Zeeland 3 juni 2010

 

Donderdag 3 juni 2010
Zaterdag 5 juni 2010

 

“De toekomst van toen”
U bent vanavond van harte welkom in het Leger des Heils waar voor u de musical “De toekomst van toen” wordt opgevoerd door de heilsoldaten en legervrienden van Korps Walcheren.

De musical is geschreven en wordt geregisseerd door br. P. Floresse, heilsoldaat van korps Walcheren. Hij werd geinspireerd door de verhalen die het Leger des Heils rijk is. Ook in deze tijd heeft het Leger des Heils nog steeds een duidelijke maatschappelijke en evangelische boodschap. Deze boodschap is gericht aan ieder mens die in onze maatschappij ongeacht hun afkomst of problematiek een luisterend oor, een helpende hand of een troostend woord nodig heeft. Broeder Piet Floresse wilt u vanavond graag meenemen naar het verleden, heden en de toekomst van het Leger des Heils. Het Leger des Heils die vanaf het allereerste uur klaar stond voor de medemens. Daar waar de mens niet werd aangekeken of werd verstoten, nam het Leger deze mensen op in hun gemeenschap en gaf het wat ze nodig hadden. Van kleding tot soep, van zeep tot slaapplaats.

Vanavond wordt u meegenomen naar de beginjaren van het Leger des Heils. U ziet wat de heilsoldaten voor de mensheid heeft willen betekenen. De inzet van het bieden van een vriendelijk woord, het wijzen van de weg naar God en mensen terugbrengen naar hun eigen waarden is de drijfveer van velen heilsoldaten geweest.  Maar u wordt ook meegevoerd naar het heden waar de muziek en zang centraal staan.

Deze musical is gestart met het schrijven van het script. Een inspiratie die de mensen van korps Walcheren meevoerden naar het tot leven brengen van de geschiedenis en geschreven woorden op papier. De musical zorgt voor een golf van enthousiasme onder de korpsbevolking van Walcheren. Iedereen werd ingeschakeld van heilsoldaat tot familie en kleinkinderen. Dit heeft geleid tot een verbindende factor tussen deze mensen. In februari 2010 werd gestart met de repetities die veel plezier en nieuwe vriendschappen bracht. De crew van de musical is gegroeid tot een hechte groep mensen die op amateurniveau deze musical voor u willen opvoeren.

De spelers zijn geen professioneel opgeleidde mensen met podiumervaring sterker nog deze hebben zij zichzelf eigen gemaakt en hun eigen grenzen durven te overschrijden. Met veel respect kunnen zij terugkijken naar zichzelf en hun prestaties. Trouw iedere week repeteren, samen koffie drinken, feedback ontvangen, elkaar af en toe oppeppen, heeft geleid tot dit bijzondere eindproduct.

Ruim 30 personen staan op de planken en zullen u vanavond meenemen terug in de tijd waarin u oude Nederlandse liederen van het Leger hoort, maar ook de muziek zoals het allemaal begon. Van klein tot groot, van jong tot oud wensen wij u heel veel plezier vanavond. Geniet van de volwassenen en de kinderen die speciaal voor u deze avond waarmaken.

Een speciaal dankwoord willen wij uit laten gaan naar de inzet en de motiverende en bezielende leiding van broeder Piet Floresse gesteund in alle facetten door zijn vrouw zuster Sjaan Floresse. Natuurlijk gaat de dank ook bijzonder uit naar alle spelers, officieren van korps Walcheren, de medewerkers die de kleding, toneel, muziek, zang, zaalinrichting, catering, licht en geluid en andere inspanningen hebben verricht om deze musical mogelijk te maken. Heel erg bedankt!!!

Natuurlijk nodigen wij u ook graag uit voor het bezoeken van de samenkomst van het Leger des Heils Walcheren, iedere zondagmorgen om 10.00 uur. Daarnaast zijn er veel activiteiten die u kunt bezoeken. Naast de kledingbeurs, kent het leger ook activiteiten zoals de Raise me up club, het Leerhuis, vrouwenbonden op de maandagmiddag en avond, koffiecontact op donderdagmorgen en nog veel meer. U kunt hierover altijd een medewerker aanspreken, als u meer wilt weten.

Korpsgebouw Leger des Heils afdeling Walcheren
Het Zwin 1 (Naast de brandweerkazerne aan de Stromenweg)
4335 XT  Middelburg